Nya rön om sambandet mellan sömn och viktnedgång

Nya rön om sambandet mellan sömn och viktnedgång illustration

Sömnens roll i vår hälsa har varit ett ämne för forskning under många år, men det är först på senare tid som forskarna har börjat förstå dess fulla omfattning – särskilt dess inverkan på vikten. Det verkar finnas en allt starkare koppling mellan hur väl vi sover och vår förmåga att nå eller bibehålla en … Läs mer