Allt du behöver veta om glutenintolerans

Glutenintolerans, även känd som celiaki, är en kronisk sjukdom där kroppens immunförsvar reagerar mot gluten, ett protein som finns i vete, råg och korn. Den som har glutenintolerans kan inte konsumera några produkter som innehåller detta protein utan att riskera att skada sin tunntarm. I denna artikel kommer vi att utforska vad glutenintolerans innebär, hur det diagnostiseras, vilka symtom som kan uppstå, och hur man hanterar sjukdomen för att leva ett hälsosamt liv.

Vad är glutenintolerans

Glutenintolerans, eller celiaki, är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens eget immunsystem felaktigt attackerar friska celler. I fallet med glutenintolerans orsakar konsumtion av gluten att immunförsvaret attackerar de små utskotten i tunntarmen, de så kallade tarmvilli. Detta leder till att näringsupptaget försämras eftersom tarmens förmåga att absorbera viktiga näringsämnen minskar. Intressant nog är det inte alla som har en genetisk förutsättning för celiaki som utvecklar sjukdomen. Det är fortfarande oklart varför vissa personer utvecklar tillståndet medan andra med samma genetiska riskfaktorer inte gör det. Forskare misstänker att det kan ha att göra med olika miljöfaktorer, inklusive gastrointestinella infektioner, tarmfloran, och tidpunkten för glutenintroduktion i kosten.

Diagnos och symtom

Symtomen på glutenintolerans varierar stort mellan olika individer och kan sträcka sig från mag-tarmbesvär till hudproblem och neurologiska symtom. Bland de vanligaste symtomen märks diarré, förstoppning, uppblåsthet, gaser, buksmärta, trötthet, huvudvärk, hudutslag som dermatitis herpetiformis, och hos barn kan det även leda till försenad tillväxt och utveckling. Att diagnostisera celiaki kan vara utmanande då symtomen ofta är diffusa och kan likna andra tarmrelaterade tillstånd. Vanligtvis inleds utredningen med en blodprovstagning för att leta efter specifika antikroppar som är förhöjda hos personer med glutenintolerans. Om blodtesterna visar tecken på celiaki, följs det ofta upp med en gastroskopi där man tar vävnadsprov från tunntarmen för att se om tarmvilli är skadade.

Livsstilsförändringar och kosthållning

För den som fått diagnosen glutenintolerans är den enda kända behandlingen för närvarande en strikt glutenfri diet. Detta innebär ett totalt avståndstagande från produkter som innehåller vete, råg och korn. Många stapelvaror som bröd, pasta, kakor och öl innehåller gluten, men det finns numera ett brett utbud av glutenfria alternativ tillgängliga. Den glutenfria dieten måste vara livslång och konsumtionen av även små mängder gluten kan leda till symtom och fortsatt skada på tarmen. Det är därför viktigt att lära sig att läsa livsmedeletiketter och vara medveten om dolda källor till gluten, såsom i buljonger, såser och andra förädlade produkter. Cross-kontaminering kan också vara ett problem, särskilt när man äter på restauranger eller när man delar kök med personer som inte följer en glutenfri diet.

Glutenintolerans kontra glutenkänslighet och vetallergi

Det är viktigt att skilja på glutenintolerans och andra relaterade förhållanden. Glutenkänslighet, även kallad icke-celiakisk glutenkänslighet, kan orsaka liknande symtom som vid glutenintolerans, men utan de associerade autoimmuna skadorna på tarmen. Personer med glutenkänslighet kan ofta tolerera små mängder av gluten utan att uppleva negativa effekter. Vetallergi är en annan distinkt tillstånd, där immunförsvaret reagerar på proteiner som finns i vete, men inte nödvändigtvis på gluten. Reaktionerna kan vara omedelbara och inkluderar oftast klassiska allergisymtom som klåda, nässelutslag och ibland svårare anafylaktiska reaktioner. I slutändan är det av avgörande betydelse att korrekt diagnos ställs av en läkare eller specialist för att individer ska kunna få adekvat rådgivning och behandling. För den med glutenintolerans är ett glutenfritt liv inte bara en kostfråga, utan ett nödvändigt steg för att bibehålla sin hälsa och välbefinnande. Genom att förstå sin sjukdom, lära känna sitt kroppens reaktioner och genom att göra medvetna kostval, kan den som är glutenintolerant leva ett sunt och gott liv trots sin diagnos.